Tusenårsjubileum 1022 – 2022

Tusenårsjubileum 1022 – 2022

Gratulerer! Det er på dagen i dag den 17. juni 999 år siden Eidsivatinget på Eid ble grunnlagt av Olav II. Haraldsson. Tinget fikk navnet «Heidsivisthing» etter Heidsær som var datidens navn på Mjøsa.

Les mer
Nordmenn i den Amerikanske borgerkrigen

Nordmenn i den Amerikanske borgerkrigen

Amerikansk flagg med en norsk løve ved siden av den amerikanske ørnen. Flagget "Presented by the Society Nora" er omtalt i RHK sine to Jubileumsbøker.

Les mer
Det Digitale Losjemøte i Losje XVII Stavanger

Det Digitale Losjemøte i Losje XVII Stavanger

Høyverdige Storkommandør har bedt meg om å dele erfaringene vi i Losje XVII, Stavanger, har gjort oss etter et Digitalt Losjemøte. Vi har vært nedstengt siden vårt siste møte i begynnelsen av mars, og får ikke tilgang på Ridderhallen før etter 25. august.

Les mer
Det aktive Ordensarbeidet - av Erik Nordahl

Det aktive Ordensarbeidet - av Erik Nordahl

Noen av oss må kanskje finne frem til en ydmykhet overfor Brødre og Orden. Ikke i den forstand at vi skal la oss ydmyke, men at vi skal fremstå ydmyke for den lære og kunnskap som finnes i blant oss.

Les mer
Hva er Åndelighet - av Erik Nordahl

Hva er Åndelighet - av Erik Nordahl

Åndelighet handler ikke om Gud eller engler, spøkelser eller spiritisme. Det er en annen type ånd det er snakk om; den menneskelige ånd.

Les mer
Den underlige stien - av Brede Vardeberg

Den underlige stien - av Brede Vardeberg

Det sies ofte at veien blir til mens vi går, og trolig er det mye i det, men det er ikke så godt å si om det egentlig er slik.

Les mer
Riksskalds ”Ord for dagen” på Rikslosjemøtet 2012

Riksskalds ”Ord for dagen” på Rikslosjemøtet 2012

Prologen er forfattet av Broder M. Brostrup Landstad, medlem av Losje St. Olav VII Moss. Prologen ble lest på Rikstinget i Drammen i 1952 – på 50-års-jubileet, men første gang fremført ved stiftelsen av Losje VIII Larvik 15.04.1951

Les mer