Trygve Jarholt style=

Trygve Jarholt

Storkommandør
Nils Helle style=

Nils Helle

Storårmann
Geir Sivertsvik style=

Geir Sivertsvik

Storkantor
Tor-Arne Aarhus style=

Tor-Arne Aarhus

Storvokter
Olav Vegå style=

Olav Vegå

Storseglbevarer
Knut Asbjørn Aasland style=

Knut Asbjørn Aasland

1. Stormarskalk
Stein Gusdal style=

Stein Gusdal

2. Stormarskalk
Bjørn Kåre Skogaker style=

Bjørn Kåre Skogaker

Overkommandør
Knut Olav Sunde style=

Knut Olav Sunde

Ærverdige Første Fader av Norden