Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden er en frittstående og selvstendig nordisk Ridderorden.
Ordenen er ikke underlagt eller tilsluttet noen politisk eller religiøs organisasjon.
Ordenen består av 27 stk. Grunnlosjer, 6 stk. Provinsiallosjer og Rikslosjen i Ordenen R.H.K

Damelosjen Ordenen R.H.K.
Landslosje Valkyrjen og dennes underordnede 12 stk. Valkyrjelosjer hører inn under Ordenen R.H.K., men med sitt eget lovgivende og bestemmende organ. Valkyrjelosjene er for kvinner.

Ordenens hovedoppgaver:

  • å arbeide for toleranse, forståelse og samhold, slik at Brødrene i tanker, tale og handlinger overfor hverandre og andre mennesker, bidrar til å styrke de grunnleggende moralnormer og holdninger i samfunnet. Et viktig stikkord i denne forbindelse er NESTEKJÆRLIGHET
  • å styrke Brødrene åndelig og sosialt, gi støtte i vanskelige situasjoner og bidra til å utvikle trygghet og godt vennskap mellom Brødrene
  •  å hjelpe Brødre til personlighetsutvikling på det åndelige og mellommenneskelige plan gjennom karakterdannelse og ridderlig framferd, gjennom deltagelse i møter, i arbeide med oppgaver, studier og i sosialt samvær

Gamle tradisjoner
Ordenen R.H.K. i Norden er konservativ i sin form ved at de gamle ordensregler og systemer tas i vare og føres videre. Men Ordenen er hele tiden åpen for utvikling, slik at den i sin bevarende form også er inspirerende og motiverende for alle menn som søker etter grunnleggende verdier i sitt liv.

Hvem er medlemmer?
I Losjene vil du finne åpne, vennligsinnede menn i alle aldre og med ulik bakgrunn.
Medlem i Ordenen kan alle bli som har fylt 21 år, har god vandel og innehar nordisk statsborgerskap.