VÅR ARV - OGSÅ VÅRT LÅN

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
er aktiv og livskraftig.

Vi som nå er Brødre i Ordenen ser dette som en selvfølge.
Vi synes Ordenen i seg selv med sine formål,
sitt innhold og sin organisasjon
gir grunn til slik påstand.

Våre tidligere Ordensbrødre har overlatt oss
en fin og verdifull arv.

Denne arv eller dette lån har vi lovet hverandre
å forvalte på en fornuftig og ansvarsfull måte.

Disse verdier ønsker vi å dele med andre menn.
Det er derfor vi gjennom vår informasjon her
har forsøkt å formidle noe av det
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
står for og inneholder.