Øverste organ er Rikstinget.

  • Rikslosjen ledes av Storkommandør samt Embedsmenn i 32. Grad. Rikslosjebrødre er valgt fra de underordnede Losjer.
  • Rikslosjen - 32. Grad - er Ordenens Hovedlosje og øverste bestemmende myndighet mellom Riksting.
  • Alle Ordenens Grunnlosjer og Provinsiallosjer er underordnet Rikslosjen som består av Storkollegiet og en Sendemann fra hver Losje. Sendemannen er valgt til å representere sin Losje med alle de stemmer denne Losje måtte ha iflg. representasjonssystemet.
  • Når alle Embetsmenn i Storkollegiet og Losjenes Sendemenn er samlet til møte, utgjør de Ordenens øverste myndighet, Rikslosjen.