Veileding til Brødrene
Losjen veileder nye Brødre gjennom to Faddere som skal følge den nye Broder gjennom Opptagelsen og tiden etterpå.

Fadderne skal være erfarne Brødre med kunnskap om Ordenen og forståelse for Symbolikk og Seremonier.

Fadderne skal være den nye Broders fortrolige, og bistå slik at han foretar de riktige valg i vanskelige situasjoner i Losjearbeidet.