Velkommen til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors

Velkommen til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors

Publisert av RHK Redaktør den 02.01.15. Oppdatert 28.09.23.

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden er en frittstående og selvstendig nordisk Ridderorden.
Ordenen er ikke underlagt eller tilsluttet noen politisk eller religiøs organisasjon.

Ordenen består av Rikslosjen i Ordenen R.H.K., Grunnlosjer og Provinsiallosjer.

Her på hjemmesiden kan du lese mer om Ordenen. Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem er du hjertelig velkommen til å skrive til oss via menyen "Kontakt".

Kvinner
Landslosje Valkyrjen og dennes underordnede Valkyrjelosjer hører inn under Ordenen R.H.K., men med sitt eget lovgivende og bestemmende organ.
Valkyrjelosjene er for kvinner.