Påskehilsen fra Storkollegiet

Påskehilsen fra Storkollegiet

Publisert av RHK Redaktør den 08.04.20. Oppdatert 31.10.21.

Gode Ordensbrødre

Vi ønsker alle Brødrene en god Påske!

Påskehelgen står for døren og også vi i Storkollegiet legger Ordensarbeidet litt i bero noen dager, men vil gjenoppta vårt arbeid straks over påske. Men vi er, selv i disse nedstengte tider, opptatt av at Losjelandet skal opprettholde en viss grad av aktivitet, om enn i litt andre former enn det vi egentlig ønsker og setter pris på! I det minste ønsker vi at Broderskapet skal stå i sentrum, slik at alle Brødrene skal føle seg ivaretatt. Storkollegiet ønsker også fremover å sende ut til Losjene noen inspirerende og oppbyggelige innlegg fra Gode Ordensbrødre som kan gi oss noe trøst og håp og ikke minst få litt andre ting å tenke på enn det som mediene hele tiden formidler til oss av korona-dramatikk.

 

I våre ringerunder til Losjene har vi hittil hatt inntrykk av at det stort sett står greit til, og at Losjene har god kontakt med sine Ordensbrødre. Imidlertid har vi de siste dagene dessverre fått meldinger om at noen Brødre har fått forverret sin helsetilstand, også gjennom koronasmitte. Vi håper og tror at det vil ordne seg til det beste for den enkelte av disse Brødrene og vi vil ha disse i tankene gjennom Påsken.

 

Vi håper Brødrene kan ha en så god Påske som mulig, med en blanding av refleksjon og hyggelige aktiviteter inn og ute. Utendørs så langt som myndighetene våre tillater. 

 

I vedlegg finner dere diktet «Tenk om…» som kanskje kan få oss til å tenke litt ekstra over vår egen tilværelse og hva som egentlig bør være fokus til beste for oss alle.

 

Storkollegiet ønsker med dette alle våre Ordensbrødre en riktig god Påske!

 

Med Broderlig Hilsen.

Storkollegiet i Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norden

                                   

Per Støyva                                                                                         Ivar Sørensen

Storkommandør                                                                                Storseglbevarer

 

Vedlegg: et dikt av Ivar Sørensen «Tenk om….»

 

Tenk om… 

 

Vår lille jord er et fantastisk og vakkert sted

Som et sandkorn i det ubegripelige univers farer vi avsted

Tenk om vi kunne være ydmyke og forstå at vi må ta vare på vårt eventyr

Tenk for et kaldt univers det blir om vi lar skaperverket gå over styr

 

Mennesket er en fantastisk og vakker skapning

Hver eneste en er et under og en åpenbaring

Tenk om alle kunne akseptere seg selv og være glade for den de er

Tenk om vi kunne lovprise forskjeller og gi respekt til hver især

 

Du er en fantastisk og vakker person

Fullt og helt din egen og naturlige versjon

Tenk om vi kunne ha det vakre, som finnes i oss alle, i våre tanker

Tenk om vi kunne slutte å tenke inngrep på de minste skavanker

 

Norge er et fantastisk og vakkert land

Åpenhet og tillit er verdier som går hand i hand

Tenk om vi kunne være rause og inkluderende i nestekjærlighetens navn

Tenk om vi kunne kreve mer av tiden sammen og mindre av ting og tang

 

Takk er et fantastisk og vakkert ord

Takk for alle livets gleder og sorger på denne jord

Tenk om alle mennesker kunne ta likelig del i alt dette og leve livet helt

Tenk om verden en dag kunne slippe krig, terror og menneskeskapt elendighet

 

Ydmykhet er en fantastisk og fin egenskap

Ikke med overgivelse, men med rettferd og Broderskap

Tenk om vi alle kunne være sannhetssøkende, med åpent sinn og hjerte

Tenk om vi kunne takle uenighet og motgang med forsoning og uten smerte

 

Tekst og foto: Ivar Sørensen