Vi er «prøvet som folk» i disse dager

Vi er «prøvet som folk» i disse dager

Publisert av RHK Redaktør den 27.03.20. Oppdatert 31.10.21.

Gode Ordensbrødre.


Vi lever nå alle i en tid der det meste er usikkert, vi er «prøvet som folk» i disse dager, noe vår generasjon ikke har opplevd med unntak av våre aller eldste Ordenbrødre som fikk sin barndom røvet fra seg av «Hitlers Jernhel». Å leve i usikkerhet er alltid krevende, beskytt derfor deg selv, og la ikke det hysteriske mediekjøret styre dagen din. Se en nyhetssending om dagen og sjekk av status i egen kommune på deres nettsider, og la det være med det. Beskytt deg SELV rett og slett!

Det vi ser i denne Korona situasjonen, er både gledelig og skremmende. Gledelig for at vi så langt ser at våre myndigheter setter i verk meget inngripende og strenge tiltak både i forhold til å begrense smitte, og ikke minst at de støtter gjennom økonomiske pakker til næringer som grunnet pålegg må stilles på vent. Dødeligheten er enn så lenge også heldigvis begrenset. Det er også fint å se at de fleste av våre borgere respekterer de knalltøffe restriksjonene som er satt i verk og som nok virker nesten surrealistisk på de fleste av oss. Men denne dugnaden er det minste vi kan gjøre for å beskytte våre svake og utsatte mot dette viruset.

Skremmende, fordi mange slettes ikke ser ut til å ta dette uavklarte på alvor. Det ser dessverre ut til at en del mennesker ser bort fra råd og føringer gitt av helsemyndighetene våre om og unngå å samles på lekeplasser, restauranter, idrettsparker og andre steder som de vanligvis samles på. Dette er i hovedsak yngre mennesker, og de burde absolutt vite bedre, ja det er skuffende å se, all den tid ungdommen viser særdeles store engasjement i mange andre samfunnssaker. 

Skremmende er det også at så mange voksne stiller opp «hylekor» og protesterer høylytt i forhold til den nye forskriften Stortinget så seg nødt til å innføre, som et ytterst nødvendig tiltak. Denne forbyr folk som har hytte utenfor egne kommunegrenser å benytte sine hytter, da som et helt nødvendig grep for at små hyttekommuner ikke skal komme skikkelig ut å kjøre i beredskapsøyemed eller om smitten sprer seg i hyttefeltene.

Det er med stor glede vi registrerer at tilbakemeldinger i våre ringerunder til våre Drotter får vite at de fleste av våre Ordensbrødre har det bra, og det er gledelig å registrere at sentralt initiativ om regelmessig kontakt, kommunikasjon med alle våre Ordensbrødre blir gjennomført, og at hjelp og støtte til de Brødre som trenger dette blir satt i verk. Og jeg vil igjen berømme Losje I for måten de fortsetter sitt Ordensarbeid på i denne vanskelige tiden. Jeg håper flere Losjer kopierer deres initiativ, da det er viktig at nye Brødre som er på gang får tiltre vår Orden så fort som mulig, når vi igjen åpner for Losjemøter. 

Ja, vi viser virkelig ærlig omsorg for hverandre, det gir oss i Storkollegiet en veldig god følelse i hjertet. Så tusen takk til alle våre Losjer og våre Losjebrødre for den fine responsen vi har sett her, og la dette fortsette til all tid. Vi er ORDENSBRØDRE, og hva er det normale i forhold til brødre – Jo, kjærlighet, omsorg og omtanke, og brødre stå sammen.

Jeg vil avslutningsvis så litt optimisme. Det er slettes ikke alt som er helsvart, og ting vil garantert roe seg, men det kan ta tid, vær forberedt på det. La derfor alle vi Brødre i RHK vise TILLIT og RESPEKT til de grep våre myndigheter setter i verk. De som leder oss har i dag har en særdeles vanskelig jobb, la oss alle stole på at de gjør sitt beste i alle situasjoner som dukker opp, og la oss bygge oppunder våre myndigheters handlinger i deres arbeide for folk og land.

Evaluere og være kritiske, ja det får vi god anledning til når vi er tilbake i normaltilstand. Fatt mot, mosjoner og bruke tiden du måtet ha til overs på positivt samhold i nær familie (de du bor sammen med) og vær flink til å kontakte og følg opp de som bor alene.

Vi kan uansett nå glede oss over at det igjen går mot vår, i den anledning vil jeg dele et dikt om våren og med det vil jeg ønske alle mine kjære Ordensbrødre en fin helg.

Med Broderlig Hilsen
Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norden
Per Støyva
Storkommandør

 

VÅRDIKT

En liten blåveis 
kjempet seg opp 
Trosset snø og kulde 
den ga aldri opp.

Den blomstrer så vakkert 
og snart flere med den 
Ingenting er så nydelig 
som den første blåveisen.