Hovedlosje Organisasjonstype: Hovedlosje
Losje St.Olav I Drammen (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 27.03.1902 Organisasjonsnummer: 896937952
Losje St.Olav II Oslo (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 15.03.1910 Organisasjonsnummer: 996 911 667
Losje St.Olav III Kongsberg (Region St. Olav) Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 17.11.1912 Organisasjonsnummer: 913 779 681
Losje St.Olav IV Sarpsborg (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 14.03.1915 Organisasjonsnummer: 996086496
Losje St.Olav IX Tønsberg (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 23.03.1952 Organisasjonsnummer: 995538997
Losje St.Olav V Fredrikstad (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 23.11.1919 Organisasjonsnummer: 996630676
Losje St.Olav VI Halden (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 03.11.1934 Organisasjonsnummer: 994668773
Losje St.Olav VII Moss (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 20.04.1947 Organisasjonsnummer: 996986810
Losje St.Olav X Skien (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 25.04.1954 Organisasjonsnummer: 983924964
Losje St.Olav XI Sandefjord (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 27.03.1955 Organisasjonsnummer: 990583447
Losje St.Olav XII Bergen (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 12.11.1955 Organisasjonsnummer: 986977511
Losje St.Olav XIII Hønefoss (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 13.05.1956 Organisasjonsnummer: 893462082
Losje St.Olav XIV Kristiansand (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 08.02.1958 Organisasjonsnummer: 995783088
Losje St.Olav XIX Trondheim (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 01.12.1979 Organisasjonsnummer: 995609231
Losje St.Olav XV Gjøvik (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 30.11.1963 Organisasjonsnummer: 920414664
Losje St.Olav XVI Hamar (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 27.11.1971 Organisasjonsnummer: 995 997 541
Losje St.Olav XVII Stavanger (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 21.09.1974 Organisasjonsnummer: 990765065
Losje St.Olav XVIII Lillehammer (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 27.11.1976 Organisasjonsnummer: 997986628
Losje St.Olav XX - Haugesund (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 27.09.1980 Organisasjonsnummer: 987747358
Losje St.Olav XXI Voss (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 24.01.1987 Organisasjonsnummer: 920875718
Losje St.Olav XXII Stiklestad (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 25.07.1987 Organisasjonsnummer: 996592707
Losje St.Olav XXIV Arendal (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 13.01.1996 Organisasjonsnummer: 917 962 855
Losje St.Olav XXV Steinkjer (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 29.05.1999 Organisasjonsnummer: 995562464
Losje St.Olav XXVI - Eidsvoll (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 27.11.2004 Organisasjonsnummer: 993 818 712
Losje St.Olav XXVII Drøbak (Region St. Olav)
Organisasjonstype: Symbollosje Stiftet: 24.03.2007 Organisasjonsnummer: 997226895
PLO - Borgar (Region St.Antonius) Organisasjonstype: Provinsial Stiftet: 13.11.2014 Organisasjonsnummer: 995944448
PLO - Gula (Region St.Antonius) Organisasjonstype: Provinsial Stiftet: 03.11.2007 Organisasjonsnummer: 921577494
PLO - Kaupang (Region St.Antonius)
Organisasjonstype: Provinsial Stiftet: 10.03.2007 Organisasjonsnummer: 993 570 966
PLO - Miøsen (Region St.Andreas) Organisasjonstype: Provinsial Stiftet: 22.10.2005 Organisasjonsnummer: 816544122
PLO - Trøndelagen (Region St.Andreas)
Organisasjonstype: Provinsial Stiftet: 07.02.2004 Organisasjonsnummer: 815 339 282
PLO Viken (Region St.Antonius)
Organisasjonstype: Provinsial Stiftet: 02.09.2006 Organisasjonsnummer: 998 725 526
Riddere av Det Hvite Kors (RL)
Organisasjonstype: Rikslosje Stiftet: 22.01.1908 Organisasjonsnummer: 981402820
Senatet Organisasjonstype: Senatet Organisasjonsnummer: