Sommerhilsen fra Storkollegiet

Sommerhilsen fra Storkollegiet

Publisert av RHK Redaktør den 22.05.20. Oppdatert 31.10.21.

Høye Drotter – Ærverdige – Aktverdige, Verdige og Ærede Riddere og Gode Ordensbrødre.

Da er 17. mai 2020 historie, vi opplevde vel alle en annerledes feiring av denne viktige dagen enn det vi er vant med, men jeg håper virkelig at alle våre Ordensbrødre hadde en hyggelig dag med sine nærmeste? Nå ser det også heldigvis ut til at sommeren har meldt seg på, bedre temperaturer gjør alt så mye triveligere om man liker å sysle litt utendørs.

For RHK nærmer det seg nå tiden hvor vi normalt legger bort vårt Losje arbeid for noen uker, og nyter ferie, sol og sommer med dem som betyr aller mest, nemlig våre nære og kjære. RHK sin sentrale ledelse vil holde oppe en viss aktivitet også gjennom sommeren, så dere kan alle påregne å få svar på saker som måtte haste.

Vi håper at den utfordrende tiden vi nå lever i, ikke bare utleder negative forordninger, men også kan gi oss gode læringspunkter i forhold til viktigheten av beredskap og til nye måter å løse oppgaver på når deler av samfunnet er delvis nedstengt, og da særlig i forhold til vår digitale verden.

Vi krysser fingrer og håper at vi fra høsten av igjen kan møtes i våre respektive Losjer til normale Losjemøter i vår kjære Orden. La da det første ordinære møte være preget av det sosiale, selv om man selvsagt bruker vår faste Møteorden. Vi har ikke sett hverandre på svært lenge og derfor vil det være viktig at vi nå får pratet godt sammen over bordet på ettermøtet.

Endelig klarsignal for oppstart av fysiske møter over sommeren vil komme fra Storkollegiet. Det må påregnes fortsatt begrensninger, men det bør være praktisk mulig for de fleste Losjene å kunne overholde myndighetenes hygiene- og avstandsdirektiver.

Administrasjonskollegiet avvikler sist siste møte før ferien den 12.-13. juni. Vi vil deretter sende ut et mer konkret informasjonsbrev om hvordan vi ser for oss oppstarten og gjennomføring av møtevirksomheten i Losjene til høsten, samt avvikling av Rikslosjemøtet, Drott- og Hærmestermøtet og det utsatte Rikstinget.

Vi får glede oss over at vi snart og før sommeren får et nytt nummer av St. Olavposten i våre postkasser, i dette nummeret er det lagt særlig vekt på oppbyggende stoff til glede og inspirasjon i en tid der det meste av vårt Losje arbeid ligger i dvale.

Denne meldingen vil være den siste av de ukentlige utsendelser fra oss i sentral Ledelse før vi igjen starter opp etter sommeren. Vi vil takke alle bidragsyterne for velvilligheten til å gjennomføre en slik dugnad i vel 2 måneder nå som et, forhåpentligvis hyggelig og positivt innslag i en ellers nedstengt tid for Losjevirksomhet.

Vi i Storkollegiet vil ønske alle Gode ordensbrødre, med sine respektive nære og kjære en særdeles fin sommer, som vi alle fortjener, og da med mange fine ferieminner fra vårt eget vakre land.

Et sommerdikt av Johan Sebastian Welhaven gir oss sin oppskrift på en Drømmesommer.

 
En Sommersang

Fagre Dal, lyse Sommer! 
Her er Marken fuld af Blommer, 
Fjorden bringer Kjøling her; 
Duft og Løv til Lunden vinke, 
I hvis grønne Hvælving blinke 
Straaleglimt som Stjerners Hær. 

Fandt jeg Dig skjult herinde, 
Du mit Hjertes Tryllerinde, 
Da blev Dagen dobbelt smuk; 
Og da vilde Birkens Grene 
Ei som nu, mens jeg er ene, 
Hviske i mit Ly et Suk. 

Blomsterduft, liflig Sommer, 
Vift, som mildt fra Bølgen kommer, 
Gyder Vemod i min Hu. 
Ak, thi af et dunkelt Fjerne 
Er Du skjult, min Sol og Stjerne; 
I min Drøm kun skinner Du.

 
Med Broderlig Hilsen 
Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norden

Per Støyva                           Ivar Sørensen 
Storkommandør                 Storseglbevarer