Norge på vent .....

Norge på vent .....

Publisert av RHK Redaktør den 19.03.20. Oppdatert 31.10.21.

Norge på vent .....

Vi har nå, etter at våre myndigheter grunnet Korona viruset, helt nødvendig har innført de strengeste og mest omfattende tiltak som har vert satt iverk etter andre Verdenskrig, midlertidig blitt fratatt vår frihet til hver dag og kunne gjøre akkurat det man vil.
Vi har alle nå fått vår hverdag snudd på hode, og usikkerhet for fremtiden preger oss alle.
Jeg vil mene at det særlig er i vanskelige tider vi kan samle og forene folket, og bygge TILLIT i samfunnet. Tillit til våre styrende myndigheter, nasjonalt, regionalt og lokalt, ja dette er etter min mening en god borgers simple plikt å tiltre og støtte opp om. Ikke for egen del men for å bidra til at de svake og utsatte borgere skal slippe å bli smittet med dette svineriet.

At vi nå dessverre har måtte innstille alle våre møter i vår kjære Orden, et grep som ikke har vert benyttet siden andre verdenskrig, er selvsagt spesielt, og oppleves nesten surrealistisk, men der er vi, og det er det minste vi kan gjøre for samfunnet i dagens situasjon.

Et kjent ordspråk sier : Ingenting er så galt at det ikke er godt for noe !
La oss se det nettopp slik, og la våre erfaringer i denne situasjonen, når den er avklart danne grunnlag for å få rettet opp det som måtte mangle og som ikke har vert godt nok forberedt i situasjonen.

For vår kjære Orden, er denne situasjonen en gyllen mulighet til å reflektere over hva TILLIT betyr, og ikke minst samle oss om våre ledere nasjonalt, regionalt og lokalt, ja bygge SAMHOLDET enda sterkere.

Jeg håper at om muligheten til avholde møter og samlinger for en periode nå er tatt fra oss, at vi slettes ikke slutter å bry oss om hverandre, hjelpe hverandre og føre videre det nestekjærligheten bud og «vårt grunnfjell» i vårt Ordensarbeid gir oss tydelige føringer om hver eneste dag tenke på.

Vi MÅ ha TILLIT til at våre ledere på alle nivåer i vår kjære Orden KUN vil Ordenen og våre kjære Ordensbrødre det aller beste.

Tillit bygger samhold, og samhold bygger handlekraft og trivsel.

At vi i RHK som alle organisasjoner fra tid til annen opplever tvister og uenighet må vi håndtere, når det er sagt, burde vell en organisasjon som vår, der Broderskap, Broderlige og uselviske handlinger etter nestekjærligheten bud er Målet å strebe etter, vært forskånet fra personlige uenigheter og ufred ?

Kjære Ordensbrødre tenk litt over akkurat det, og jeg ber dere ydmykt om å gå i dere selv å spørre : Hva kan jeg gjøre for vår Orden og våre Ordensbrødre for at vi ikke lenger skal ha slike personlige feider i vår Orden ?

Mitt råd er at vi, i all vår fremferd, i råd og dåd setter Ordenens sak fremfor alt annet - og erkjenner at ingen Ordensbroder uansett rang og stand, er større en Ordens Grunnfjell.

Jeg tenker mye på dere alle kjære Ordensbrødre i denne vanskelige og uoversiktlige tiden.
Jeg ber dere om å være lojale mot de råd og pålegg vi har fått og måtte få, ta vare på dere selv, deres nære og kjære.
Gå turer, les oppbyggende litteratur og lytt til musikk, ja gjør det vi vanligvis ikke prioriterer i vår hektiske hverdag, men alt dette innenfor trygge rammer.
Jeg ber dere også om å holde kontakt via telefon og sosiale media med dine Ordensbrødre i egen Losje og ikke minst hjelp dine Ordensbrødre lokalt der det er nødvendig.
«Etter sol kommer regn» er et kjent ordspråk, nå styrtregnet det, men vi må alle tro på at Solen snart igjen vil skinne på oss.

Jeg vil ønske alle mine kjære Ordensbrødre med sine nære og kjære alt det beste i denne merkelige tiden, og håper og ber om at ingen Ordensbroder skal føle seg isolert og glemt, derfor MÅ vi bry oss om hverandre og være litt ekstra pro aktive i forhold til å jevnlig holde kontakt nå.

 

Med Broderlig Hilsen

Per Støyva
Storkommandør