Det Digitale Losjemøte i Losje XVII Stavanger

Det Digitale Losjemøte i Losje XVII Stavanger

Publisert av RHK Redaktør den 15.05.20. Oppdatert 31.10.21.

Høye Drotter, Gode Ordensbrødre.

Høyverdige Storkommandør har bedt meg om å dele erfaringene vi i Losje XVII, Stavanger, har gjort oss etter et Digitalt Losjemøte. Vi har vært nedstengt siden vårt siste møte i begynnelsen av mars, og får ikke tilgang på Ridderhallen før etter 25. august. Dermed måtte vi tenke litt nytt.
Det første jeg gjorde, var å invitere til Rådsmøte hvor hele Hirden var med. Dette for å få flere kreative Brødre i tale, og finne ut hva vi kunne gjøre for Brødrene og Losjen i disse krevende tider. 

Vi ble enige om følgende:

 • Vi ville forsøke å få til et digitalt Losjemøte, selv om det ville være noe mangelfullt selvfølgelig.
 • Målet var å gi Brødrene en «anelse» av å være i et møte.
 • Møtet skulle være for alle Brødrene.
 • Det skulle inneholde både et anstrøk av høytidelighet, en tilnærmet møteorden som dere alle kjenner, og i tillegg et ettermøte/Brodermåltid.
 • Møtet skulle kjøres på ZOOM ( www.zoom.us ), ettersom jeg har lisens på denne plattformen.

Jeg sendte derfor ut en invitasjon til alle Brødrene hvor jeg redegjorde for hva som skulle skje:

Kjære, gode Ordensbrødre

Vi har vært gjennom en fryktelig lang og ubehagelig pause i vårt Losjearbeid. Litt kontakt via telefon har det vært, men det er nok flere enn meg som savner å treffe Ordensbrødrene, og ikke minst komme sammen i Ridderhallen og motta gode ord, følge ritualene, og delta i "drøsen" på ettermøtet. Nå har Rådet bestemt følgende, og jeg håper og tror at så godt som alle Brødrene vil kjenne sin besøkelsestid og komme sammen.

DIGITALT LOSJEMØTE  
Tirsdag 12. mai kl 19:00 inviterer vi deg til Losjemøte på nett, sammen med noen av Brødrene. Vi har lov til å samles opp til fem Brødre på hver sted, og det gjør vi hjemme hos noen av oss. 

Jeg sender en egen e-post med hvilken av gruppene du er satt opp i, så møter du hos den Broderen som står som VERT. Dersom du ikke kan møte hos denne verten, mottar du en link til ZOOM fra meg, og kan dermed koble deg opp direkte selv. Målet er at alle skal være med.

Jeg satte opp en liste over alle Brødre, hvor de sorterte under en «vert». Tanken var at de skulle møtes i mindre grupper – opptil 5 i hver – hjemme hos verten. Samtidig var det viktig å velge verter som hadde mulighet til minst 1 m. avstand, og øvrig ivaretagelse av smittevern.

Noen dager før møtet sendte jeg ut møteorden, og her vil dere kjenne igjen store deler av innholdet:

LOSJE ST. OLAV NR.: XVII STAVANGER

DIGITALT LOSJEMØTE – 12. mai 2020 kl 19:00

MØTEORDEN

 1. All logger seg på i god tid før kl 19:00 – «venterom» som i forhallen. Inngangsmusikk under pålogging – «Ved Rondane»
 2. Drott ønsker velkommen til Høyverdige Storkommandør Per Støyva og Brødrene som er til stede.
 3. Drott gir ordet til Høyverdige Storkommandør
 4. Kantor spiller «Har en drøm»
 5. Drott ber Skald om: Ord for dagen
 6. Kantor spiller et passende stykke musikk
 7. Drott: Syke Brødre eller Brødre som trenger hjelp
 8. Drott: Lesning av Andragende?
 9. Drott: Hilsninger fra Brødre som ikke er til stede
 10. Ordet fritt – Drott styrer ordet, men alle kan få si noen (få) ord.
 11. Broder Jarl vil gi oss noen ord til refleksjon – ca. 10 min. samtaler
 12. Drott sier noe om neste møte. Husk påmelding til sommeravslutningen den 26. mai 2020.
 13. Kantor spiller «En deilig dag»
  Ettermøte. Brødrene som ønsker det kan fortsatt være pålogget, og snakke seg i mellom, ta en kaffe, te, Cola .....eller....

Det vil bli skrevet et referat fra møtet som sendes ut i etterkant.

Referat og erfaringer:

 1. Innkallingen skapte begeistring. Dette var noe helt nytt for mange, men det ble godt mottatt. Det var åpenbart at Brødrene savnet å kunne komme sammen. Totalt var 22 Brødre med under møtet.
 2. Pålogging gikk utrolig bra. En av Brødrene med IT-kompetanse var «stand by» dersom noen skulle ha bruk for hjelp.
 3. Åpningen med musikk som deles av Kantor gikk meget bra. Litt tekniske utfordringer er der alltid, men ingenting av betydning.
 4. Det var en ære og glede å ha med Høyverdige Storkommandør, og Brødrene var særdeles positive til at han deltok på vårt møte.
 5. Gruppeinndelingen fungerte, med noen få unntak. En av Brødrene som var oppsatt som vert ble innlagt på sykehus (det går veldig bra med ham – kun en liten «justering»), så vi måtte omrokere noe, men det ordnet Brødrene seg imellom. Gruppene var sammensatt geografisk for å redusere reiseavstand.
 6. Kunsten å arbeide på en digital plattform er struktur og disiplin. Det var omtrent som i Ridderhallen. Brødrene ba om ordet med håndsopprekking, og avventet Drotts godkjenning.
 7. Under «Ordet fritt» fikk alle anledning til å si noen ord, og de fleste benyttet seg av det. Gjennomgående var det uttrykk for hvor fint det var å kunne se hverandre og samles.
 8. Broder Jarl hadde forberedt noen spørsmål med utgangspunkt i veiledningsheftet for 1. grad. Disse ble lagt ut på skjermene, og Brødrene fikk 10 min. til å reflektere i gruppene. Deretter gikk Br. Jarl gjennom det som veiledningsheftet sier, og presiserte at vi ikke var ute etter et «fasitsvar», men som ellers en god refleksjon. Hovedtemaet var betydningen av LYSET i Ordensarbeidet, og vi fikk gode tilbakemeldinger på at det var fint at vi hadde valgt å gå helt tilbake til starten i Ordenslivet – opptagelsen. Vi var enige om vi alle hadde nytte av en repetisjon her.
 9. Ettermøte/Brodermåltid
  Her var Brødrene blitt oppfordret til å ta en kaffe, kake eller smørbrød, og det så ut for at alle gjorde det. I min gruppe hadde min utrolig charmente fru laget smørbrød, og en Broder hadde med en flaske vin. Slik ble vi sittende så lenge vi hadde lyst, og Brødrene logget seg av etter hvert som selv ønsket det.

Selve Losjemøtet varte totalt ca. en time, og ettermøtet ble avsluttet kl 22:00. 

Dette frister til gjentagelse, og hvis noen av Losjene behøver råd og vink om hvordan dere kan gjennomføre noe tilsvarende, er jeg å finne i matrikkelen.
I tillegg til dette arrangerer vi Sommeravslutning den 26/5 i et leid lokale utenfor Losjen. Her kan de servere middag med tilbehør, og de holder seg innenfor smittevernreglene. Vi kommer til å avsynge Ordenssangen, foreta en vinutlodning, taler osv. Det eneste vi ikke får til, er selve Losjemøtet. Men det kommer snart.

Vi i Losje XVII ønsker dere alle en riktig god sommer.

Med Broderlig hilsen
Terje Høiland
Drott
Losje St. Olav XVII Stavanger

 

Dette bildet er hentet fra Drott.

Som dere ser, tok vi i bruk noen gjenkjennelige elementer