Hvordan bli medlem i Broderskapet?

Hvordan bli medlem i Broderskapet?

Publisert av RHK Redaktør den 01.01.15. Oppdatert 28.09.23.

Vår Orden ønsker hele tiden nye Brødre velkommen.
Ordenen er i kontinuerlig utvikling og rekruttering av nye medlemmer er derfor viktig for Ordenen og den enkelte Losje.

Alle voksne kvinner og menn kan søke om medlemskap i vår Orden og våre lokale St. OLav Losjer.

Ønsker du å søke om Opptakelse, eller å få mer opplysninger om Ordenen, kan du kontakte en du kanskje kjenner som er medlem i R.H.K., eller skrive en henvendelse til oss via menyen "Kontakt".

Ordenens hovedoppgaver er :

- å styrke Brødrene åndelig og sosialt, gi støtte i vanskelige situasjoner og bidra til å utvikle trygghet og godt vennskap mellom Brødrene.

- å fremme opplysning om verdenshistorie, religionshistorie, kunst, kultur og vitenskap som er relevant for Brødrenes Ordensutvikling og bidra til kunnskap om Ordenens historie, dens mål og midler.

- å hjelpe Brødrene til personlighetsutvikling på det åndelige og mellommenneskelige plan gjennom karakterdannelse og ridderlig framferd, gjennom deltakelse i møter, i arbeide med oppgaver, studier og sosiale samvær.

- å arbeide for toleranse, forståelse og samhold slik at Brødrene i tanker, tale og handlinger overfor hverandre og andre mennesker bidrar til styrking av de grunnleggende moralnormer og holdninger i samfunnet.

- å utvikle og utbre Ordenen i hele Norge og de øvrige nordiske land, Sverige, Danmark, Finland og Island, med nye Losjer og Ordensbrødre ved å fremme et positivt og respektabelt omdømme, samt iverksette hensiktsmessige vervetiltak.

- Formålet søkes nådd gjennom kunnskapsformidling til Brødrene i esoteriske Losjemøter. Alle Losjemøter i Ordenen gjennomføres i pakt med dens Ritualer.

Kunnskap og opplysning kan også formidles ved foredrag og informasjon i esoteriske eller vanlige møter, ved studier i grupper, selvstudier, gjennom opprettelse av fond og ved Stiftelse av Losjer i de nordiske land.

Losjer
Under menypunktet RHK Norden og "Våre Losjer" finner du oversikt over alle våre Losjer, og med link til den enkelte Losje`s hjemmeside. Velg den losjen som er nærmest der du bor og få informasjon, samt navn på kontaktpersoner.